PAYLAŞIM

Obezite farkındalığının ve obeziteyi değiştirme motivasyonunun artırmasını hedefleyen araştırma sonuçları, tüm şehir ve global paydaşlar ile farklı pek çok kanaldan paylaşılıyor. Çözüme yönelik aksiyonlarla etkinlikler düzenlenerek, yeni projeler geliştiriliyor.

Hedef, İstanbul’da obeziteyi azaltmanın hem şehre hem de toplum sağlığına pozitif katkıları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmenin öneminin vurgulanması.

Paydaşlarla Açılış Toplantısı

Tüm paydaşların katılımıyla, İstanbul’u obeziteyi değiştiren şehir yapmak için ilk adımın atıldığı açılış toplantısı gerçekleşti.

Dünya Obezite Günü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Danimarka Konsolosluğu ve Novo Nordisk başta olmak üzere diğer paydaşlar olan TOAD, DİYAÇEV, ÇEDD ve KOÇ Üniversitesi temsilcilerinin katılımı ile iş birliği anlaşması imzalandı.

Birinci Yürütme Kurulu Toplantısı

Proje yönetim kurulu ve akademik danışmanlarla araştırma rapor sonuçları üzerinden, ‘İstanbul’da obeziteye neden olan etkenler’in değerlendirilmesi yapıldı.

Dünya Obezite Günü İBB Basın Duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekleyerek, 2020 Dünya Obezite Günü’nde ‘Obeziteyi Değiştiren Şehir: İstanbul’ projesi kapsamında Danimarka Konsolosluğu ve Novo Nordisk Türkiye ile bir iyi niyet mektubuna imza attı. 4 Mart 2021 Dünya Obezite Günü’nde ise projedeki gelişmeleri, İstanbulluların obezite algısına odaklanan IPSOS araştırma sonucuna göre ‘İstanbul’da obeziteye neden olan etkenler’i ve 2021 vizyonunu bir basın bülteni ile açıkladı.

İkinci Yürütme Kurulu Toplantısı

İkinci Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlenerek, ‘İstanbul’da obeziteye neden olan etkenler’in derinlemesine değerlendirilmesi sonucu aksiyon planı çıkarıldı.

İBB ‘İstanbul Obezite Eylem Planı’ Çalıştayı

İBB yetkilileri ve akademisyen uzmanların katılımıyla düzenlenen çalıştayda araştırma sonuçlarından çıkan aksiyon önerileri değerlendirilip, atmosferi değiştirecek bir ‘İstanbul Obezite Eylem Planı’ çalışıldı.

YUKARI ÇIK