ANALİZ

Kentlerde obezite ve diyabet sorununun incelendiği ‘analiz’ aşamasında, şehirde yaşayanların obezite algısı ve ön yargılarının yanı sıra obeziteye neden olabilecek etkenlerin de tespit edilmesi için projenin akademik ortağı KOÇ Üniversitesi’nin desteği ile IPSOS Türkiye iş birliğinde bir araştırma yapıldı. İhtiyaç analizi için kantitatif ve kalitatif araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bir karma metot yaklaşımı kullanıldı ve beş farklı araştırma gerçekleştirildi. Covid-19 pandemisi nedeni ile yüz yüze görüşme yapmak imkanı olmadığından verilerin tümü çevrim içi ortamlarda toplandı. Verilerin toplanmasında cinsiyet, yaş grubu ve sosyoekonomik (SES) düzey açısından katılımcıların dağılımında çeşitlilik sağlanmasına dikkat edildi.

Kalitatif araştırmalarda online CAWI yöntemi (Computer-Assisted Web Interviewing/Bilgisayar Destekli İnternet Anketi) uygulandı; hem 18-64 yaş grubu erişkinlerle, hem de 3-18 yaş arasında çocuğu olan annelerle görüşüldü.

Kantitatif araştırlamalarda, obezite konusunda uzmanlığı nedeni ile anahtar olduğu düşünülen kişilerle derinlemesine görüşmeler; kilo problemi yaşayan kişileri günlük yaşamlarında ve kendi ortamlarında değerlendiren etnografik görüşmeler, kilo sorunu yaşayan bireyler ve ebeveynlerle odak grup görüşmeleri yapıldı.

Covid-19 pandemi uyum sürecinde, ilgili konu hakkında veri toplamak ve bunları analiz etmek amacı ile sosyal medya üzerinden ‘Sosyal Dinleme’ çalışması yürütüldü.

Araştırma, İstanbul’da yaşayanların obezite açısından fotoğrafını çekerek, algı ve sorunları net şekilde ortaya çıkarttı.

Elde edilen bulgular akademik bir ekip tarafından incelendi; ilgili literatür, akademik danışmanların bilgi ve deneyimleri ile 8 haftalık bir çalışma ile birleştirilerek aksiyon önerilerine dönüştürüldü ve ‘Şehrin İç Sesleri’ kitabı yazıldı. İBB iş birliği ile ilk baskısı yapılan kitap, İstanbul’da yaşayanların obezite algısı, obeziteyi tetikleyen sorunlar ve yapılması gerekenler için bir rehber özelliği taşıyor.

YUKARI ÇIK